Lead

Geinteresseerde in product of dienst

Leadgeneratie

Leadgeneratie betreft alle activiteiten die gericht zijn op het in contact komen met potentiële klanten. In de zakelijke markt is dit vaak een specifieke verkoopactiviteit.

Spam

Spam is een verzamelnaam voor ongewenste berichten en is ook bekend als Unsolicited Commercial E-mail en Unsolicited Bulk E-mail. Onder deze term vallen ongewenste e-mails en reclameboodschappen op websites. Spam is moeilijk te definiëren(bron: Wikipedia)

Prospect

Iemand die interesse heeft in wat jij voor hem kunt betekenen

Marketingmix

Missie 1 - Marketingmix - 4p's

De marketingmix, is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie. Het gebruik van elk van deze instrumenten en hun onderlinge wisselwerking is onder andere afhankelijk van de doelstellingen, de markt, de doelgroep en de concurrentie. Oorspronkelijk onderscheidde men vier marketinginstrumenten, later is dit aantal uitgebreid om aan vermeende tekortkomingen tegemoet te komen of om nadruk te leggen op nieuwe inzichten.